Praktijkinformatie

Huisarts Wachtkamer Aalsterweg Janssen

De Praktijk

Wij hopen dat u hier aanvullende informatie over de praktijk kunt terug vinden en actueel nieuws over diverse gezondheidsproblemen. U kunt tevens gebruik maken van het aanbod van diverse patiënteninformatiefolders. In de praktijk wordt ook deelgenomen aan het opleiden van artsen.

In de praktijk werkt ook een sportarts in opleiding vanuit het Sportmax, Maxima Medisch Centrum. Een reeds ervaren arts leert zo in de praktijk het huisartsgeneeskundig deel van de opleiding.
.
Daarnaast werken wij mee aan de opleiding van co-assistenten tot basisarts en hebben we een huisarts in opleiding. Dit doen wij in samenwerking met de Universiteit Maastricht.

Ook zijn wij NHG geaccrediteerd!  Een certificering van de Nederlandse Huisartsen Vereniging dat wij werken via de actuele Nederlandse normen.

Wij streven naar hoog kwalitatieve verantwoorde zorg, voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Spreekuren

Spreekuur alleen op afspraak: U kunt op werkdagen van 8.00 tot 10.15,  van 10.30 tot 11.30 uur bellen voor het maken van een afspraak.
.
Op maandag is er ook spreekuur in woon/zorgcentra Kortonjo

Afspraak maken

Een consult duurt 10 minuten en is bedoeld voor één klacht en één persoon. Telefoonnummer:
.
040-2111166 (Janssen)
040-2112017 (Zweipfenning)
.
Als u naar ons belt krijgt u 3 keuze’s:
.
1: Voor spoedeisende hulp bij levensbedreigende aandoeningen
2: De receptenlijn om medicatie die u reeds gebruikt te herhalen
3: Om te spreken met de assistente

Triage

Als u belt voor het maken van een afspraak zal de assistente u een aantal vragen stellen. De bedoeling van deze vragen is dat u de juiste hulp op het juiste moment ontvangt. Door het stellen van deze vragen kan de assistente de juiste urgentie aan uw hulpvraag toekennen.
.
De assistentes zijn opgeleid om uw hulpvraag uit te vragen volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, het N.H.G. Wij besteden hier inhoudelijk veel aandacht aan zowel in de praktijk als door middel van nascholingen.
.
Al onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • De assistente vraagt uw hulpvraag dus uit en kan u vervolgens een voorstel doen:
 • De assistente geeft u zelf een advies
 • De assistente overlegt met de huisarts en belt u later terug
 • De assistente maakt een afspraak op het spreekuur van de huisarts
 • De assistente maakt een afspraak op het assistentenspreekuur
 • De assistente vraagt de huisarts om u terug te bellen
 • De assistente plant een (spoed)visite in

Door deze werkwijze willen we de kwaliteit van zorg blijven behouden en verbeteren. Daarnaast willen we de wachttijden zo kort mogelijk houden en de praktijk zo efficiënt mogelijk laten functioneren. Wij hopen op uw begrip.

Telefonisch Spreekuur

Bij een telefonisch consult kunt u een korte vraag stellen of een uitslag bespreken met de huisarts.
U kunt hiervoor tot 11.30 uur via de assistente een afspraak maken. De huisarts belt u dan terug in de middag.
.
Uitslagen
.
U kunt ook via de assistente de uitslag van een onderzoek opvragen tussen 13.00 en 16.00. Alle uitslagen worden tevoren door de huisartsen beoordeeld.
Soms zal de assistente eerst overleggen en u nadien terugbellen.

Huisbezoek / Visites

U kunt voor 10.00 uur een visite aanvragen wanneer dat medisch noodzakelijk is. De assistente zal u vragen naar de reden van de visite, zodat zij de urgentie kan bepalen. De visites worden gereden tussen 12.00 en 14.00 uur in volgorde van urgentie.
.
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, heeft een consult op de praktijk de voorkeur.
.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben.

Spoedgevallen

Bij Levensbedreigende situaties belt U:   112 óf kies de praktijklijn en kies optie 1
.
Dhr Janssen:            040 – 2111166
Mw Zweipfenning:  040 – 2112017
.
Voor spoedgevallen na 17.00u, in het weekend en op feestdagen belt u de Centrale Huisartsen Post: 0900 – 8861

Aalsterweg Huisarts spreekuur

Praktische informatie

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend, van 8.00 – 17.00 uur.

Herhaalrecepten

Voor medicijnen die u chronisch moet gebruiken kunt u herhaalrecepten bestellen via de praktijktelefoonnummers.
.
In het keuzemenu kunt u kiezen voor de receptenlijn, optie 2
.
Spreek duidelijk uw naam en geboortedatum in samen met de naam en dosering in van de herhaalmedicatie die u nodig heeft.
Uw medicijnen liggen dan 2 dagen later vanaf 15.00 uur klaar bij uw apotheek.
.
U kunt ook opgenomen worden in de herhaalservice van de apotheek. Dan volstaat een keer per jaar een recept en spreekt de apotheek met u af wanneer uw medicijnen weer opgehaald kunnen worden. U heeft er dan verder geen omkijken meer naar.

Bij vragen hierover kunt u ons bellen of de apotheek.

Wratten spreekuur

Heeft u last van uw wratten dan kunt u naar de huisarts gaan voor behandeling.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
.
Mocht u twijfelen of het een wrat is, dan kunt u dit altijd van te voren laten beoordelen door een van de artsen of assistentes.
.
Meer informatie kunt u vinden op: Pagina Wratten. Ook zijn er andere huidaandoeningen die kunnen reageren op een behandeling met vloeibare stikstof. Dit gebeurd doorgaans in overleg met uw huisarts.

Pagina Ouderdomswrat

Actinische-keratose

De doktersassistente

De assistentes maken afspraken voor het spreekuur, visites en het telefonische terugbelspreekuur. Zij kunnen u informatie geven over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.
.
De assistente heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij geschoold is in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij heeft een beroepsgeheim. Zij zal u enkele vragen stellen om uw hulpvraag te verduidelijken en de urgentie in te schatten. U kunt bij de assistente terecht voor:

• Herhaalrecepten
• Suikercontrole
• Zwangerschapstest
• Urine onderzoek (inleveren voor 10.00 uur; svp ochtendurine, gekoeld bewaren)
• Verstrekken van informatiefolders
• Het maken van een uitstrijkje

Voor de volgende verrichtingen kunt u een afspraak maken bij de assistente:

• Oren uitspuiten
• Het meten van de bloeddruk op advies van huisarts of praktijkondersteuner
• Injecties (vitamine B-12, tetanus, prikpil etc)
• Verbinden van wonden en controles
• Hechtingen verwijderen
• Aanstippen van diverse soorten wratten met stikstof

.
In overleg met uw huisarts kunnen er ook afspraken gemaakt worden voor: 30 minuten bloeddrukmeting of 24 uur bloeddruk meting.

De Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner is een medewerkster speciaal opgeleid voor het begeleiden en controleren van chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, astma/COPD, hart- en vaatziekten en psychische klachten. Wij hebben 3 praktijkondersteuners voor onze praktijk:

Ria Lacet
: aanwezig op dinsdag en donderdag
Lilian Spoorenberg: aanwezig op maandag en woensdag
Jessica David (GGZ): aanwezig op maandag en dinsdag middag

U kunt via de assistente een afspraak maken bij de praktijkondersteuner voor gespecialiseerde spreekuren:

 • Diabetesspreekuur
 • Astma en COPD spreekuur
 • Spreekuur hoge bloeddruk en hart- en vaataandoeningen
 • Ouderenzorg
 • GGZ spreekuur ; (geestelijke gezondheidszorg)

Er bestaat ook een telefonisch spreekuur voor het stellen van korte vragen. Tel spreekuur tussen 13.00 en 13.30: 040-7676586

Uitschrijf formulier

Als u verandert van huisarts vragen wij u om een uitschrijf formulier in te vullen met hierop de naam van uw nieuwe huisarts en toestemming van overdracht van uw medisch dossier.
.
Download uitschrijfformulier

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
reisprik

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Onze praktijk behoort tot het netwerk van Reisprik. U kunt dus hier terecht. Via de website kiest u voor onze locatie, wij krijgen dan uw aanvraag binnen en nemen contact met u op. Zorg ervoor dat u op tijd de aanvraag doet, i.v.m. mogelijke drukte.

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 75,-

rijbewijskeuring
Call Now Button
Translate »