Praktijkinformatie

Huisarts Wachtkamer Aalsterweg Janssen

De Praktijk

Wij hopen dat u hier aanvullende informatie over de praktijk kunt terug vinden en actueel nieuws over diverse gezondheidsproblemen. U kunt tevens gebruik maken van het aanbod van diverse patiënteninformatiefolders. In de praktijk wordt ook deelgenomen aan het opleiden van artsen.

In de praktijk werkt ook een sportarts in opleiding vanuit het Sportmax, Maxima Medisch Centrum. Een reeds ervaren arts leert zo in de praktijk het huisartsgeneeskundig deel van de opleiding.
.
Daarnaast werken wij mee aan de opleiding van co-assistenten tot basisarts en hebben we een huisarts in opleiding. Dit doen wij in samenwerking met de Universiteit Maastricht.

Ook zijn wij NHG geaccrediteerd!  Een certificering van de Nederlandse Huisartsen Vereniging dat wij werken via de actuele Nederlandse normen.

Wij streven naar hoog kwalitatieve verantwoorde zorg, voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Tijdelijk gesloten voor nieuwe patiënten

Om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, hebben wij voorlopig een patiëntenstop. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitbreiding van het gezinsverband, zoals samenwonen met een al ingeschreven patiënt en pas geboren baby’s.

Wij hebben geen wachtlijst. Zoekt u een huisarts in Eindhoven? Informeert u dan bij onze collega’s of kijk eens op www.kiesuwhuisarts.nl of zorgkaartnederland.nl.

Spreekuren

Spreekuur alleen op afspraak: U kunt op werkdagen van 8.00 tot 10.15,  van 10.30 tot 11.30 en van 13.00 tot 16.30 uur bellen voor het maken van een afspraak.
.

Afspraak maken

Een consult duurt 15 minuten en is bedoeld voor één klacht en één persoon. Telefoonnummer:
.
040-2111166 (Janssen)
040-2112017 (Kuiper)
.
Als u naar ons belt krijgt u 3 keuzes:
.
1: Voor spoedeisende hulp bij levensbedreigende aandoeningen
2: De receptenlijn om medicatie die u reeds gebruikt te herhalen
3: Om te spreken met de assistente

Triage

Als u belt voor het maken van een afspraak zal de assistente u een aantal vragen stellen. De bedoeling van deze vragen is dat u de juiste hulp op het juiste moment ontvangt. Door het stellen van deze vragen kan de assistente de juiste urgentie aan uw hulpvraag toekennen.
.
De assistentes zijn opgeleid om uw hulpvraag uit te vragen volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, het N.H.G. Wij besteden hier inhoudelijk veel aandacht aan zowel in de praktijk als door middel van nascholingen.
.
Al onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • De assistente vraagt uw hulpvraag dus uit en kan u vervolgens een voorstel doen:
 • De assistente geeft u zelf een advies
 • De assistente overlegt met de huisarts en belt u later terug
 • De assistente maakt een afspraak op het spreekuur van de huisarts
 • De assistente maakt een afspraak op het assistentenspreekuur
 • De assistente vraagt de huisarts om u terug te bellen
 • De assistente plant een (spoed)visite in

Door deze werkwijze willen we de kwaliteit van zorg blijven behouden en verbeteren. Daarnaast willen we de wachttijden zo kort mogelijk houden en de praktijk zo efficiënt mogelijk laten functioneren. Wij hopen op uw begrip.

Telefonisch Spreekuur

Bij een telefonisch consult kunt u een korte vraag stellen of een uitslag bespreken met de huisarts.
U kunt hiervoor tot 11.30 uur via de assistente een afspraak maken. De huisarts belt u dan terug in de middag.
.
Uitslagen
.
U kunt ook via de assistente de uitslag van een onderzoek opvragen tussen 13.00 en 16.00. Alle uitslagen worden tevoren door de huisartsen beoordeeld.
Soms zal de assistente eerst overleggen en u nadien terugbellen.

Huisbezoek / Visites

U kunt voor 10.00 uur een visite aanvragen wanneer dat medisch noodzakelijk is. De assistente zal u vragen naar de reden van de visite, zodat zij de urgentie kan bepalen. De visites worden gereden tussen 12.00 en 14.00 uur in volgorde van urgentie.
.
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, heeft een consult op de praktijk de voorkeur.
.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben.

Spoedgevallen

Bij Levensbedreigende situaties belt U:   112 óf kies de praktijklijn en kies optie 1
.
Dhr Janssen:            040 – 2111166
Mw Kuiper:  040 – 2112017
.
Voor spoedgevallen na 17.00u, in het weekend en op feestdagen belt u de Centrale Huisartsen Post: 088-8765151

Aalsterweg Huisarts spreekuur

Niet verschenen zonder bericht

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij de huisarts, assistent of praktijkondersteuner de laatste jaren sterk is toegenomen. Hiermee gaat spreekuurtijd verloren en dit gaat ten koste van andere patiënten.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (ma t/m vrijdag) telefonisch bij de assistent. Uw afspraak wordt dan verwijderd uit de agenda, u kunt direct een nieuwe afspraak maken en wij kunnen weer een andere patiënt helpen.

Wat gebeurt er als u niet (tijdig) afzegt?

Bij niet verschenen zonder bericht krijgt u een aantekening in uw medisch dossier NVZB (niet verschenen zonder bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Als u een volgende keer niet verschijnt op het spreekuur of niet tijdig afbelt bij de assistent kunnen we de afspraak bij u in rekening brengen. Wij sturen u dan een nota hiervoor.
.
Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult u zelf moeten betalen.

Deze regeling is op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Praktische informatie

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend, van 8.00 – 17.00 uur.

Herhaalrecepten

Voor medicijnen die u chronisch moet gebruiken kunt u herhaalrecepten bestellen via de praktijktelefoonnummers.
.
In het keuzemenu kunt u kiezen voor de receptenlijn, optie 2
.
Spreek duidelijk uw naam en geboortedatum in samen met de naam en dosering in van de herhaalmedicatie die u nodig heeft.
Uw medicijnen liggen dan 2 dagen later vanaf 15.00 uur klaar bij uw apotheek.
.
U kunt ook opgenomen worden in de herhaalservice van de apotheek. Dan volstaat een keer per jaar een recept en spreekt de apotheek met u af wanneer uw medicijnen weer opgehaald kunnen worden. U heeft er dan verder geen omkijken meer naar.

Bij vragen hierover kunt u ons bellen of de apotheek.

Wratten spreekuur

Heeft u last van uw wratten dan kunt u naar de huisarts gaan voor behandeling.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
.
Mocht u twijfelen of het een wrat is, dan kunt u dit altijd van te voren laten beoordelen door een van de artsen of assistentes.
.
Meer informatie kunt u vinden op: Pagina Wratten. Ook zijn er andere huidaandoeningen die kunnen reageren op een behandeling met vloeibare stikstof. Dit gebeurd doorgaans in overleg met uw huisarts.

Pagina Ouderdomswrat

Actinische-keratose

De doktersassistente

De assistentes maken afspraken voor het spreekuur, visites en het telefonische terugbelspreekuur. Zij kunnen u informatie geven over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.
.
De assistente heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij geschoold is in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij heeft een beroepsgeheim. Zij zal u enkele vragen stellen om uw hulpvraag te verduidelijken en de urgentie in te schatten. U kunt bij de assistente terecht voor:

• Herhaalrecepten
• Suikercontrole
• Zwangerschapstest
• Urine onderzoek (inleveren voor 10.00 uur; svp ochtendurine, gekoeld bewaren)
• Verstrekken van informatiefolders
• Het maken van een uitstrijkje

Voor de volgende verrichtingen kunt u een afspraak maken bij de assistente:

• Oren uitspuiten
• Het meten van de bloeddruk op advies van huisarts of praktijkondersteuner
• Injecties (vitamine B-12, tetanus, prikpil etc)
• Verbinden van wonden en controles
• Hechtingen verwijderen
• Aanstippen van diverse soorten wratten met stikstof

.
In overleg met uw huisarts kunnen er ook afspraken gemaakt worden voor: 30 minuten bloeddrukmeting of 24 uur bloeddruk meting.

De praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner is een medewerkster speciaal opgeleid voor het begeleiden en controleren van chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, astma/COPD, hart- en vaatziekten en psychische klachten. Wij hebben 4 praktijkondersteuners in onze praktijk:

Ariana Reuzel (Somatiek): aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
Dimphy Jansen (Somatiek): aanwezig op maandag en woensdag
Jessica David (GGZ): aanwezig op dinsdag
Jevve Jans (GGZ): aanwezig op donderdag

 

U kunt via de assistente een afspraak maken bij de praktijkondersteuner voor gespecialiseerde spreekuren:

 • Diabetesspreekuur
 • Astma en COPD spreekuur
 • Spreekuur hoge bloeddruk en hart- en vaataandoeningen
 • Ouderenzorg
 • GGZ spreekuur ; (geestelijke gezondheidszorg)

 

Er bestaat ook een telefonisch spreekuur voor het stellen van korte vragen. Tel spreekuur tussen 13.00 en 13.30: 040-7676586.

De verpleegkundig specialist

Yvonne Jaspers is bij ons in de praktijk Verpleegkundig specialist in
opleiding. Wilt u weten wat een Verpleegkundig specialist doet? Bekijk
de PDF.

Uitschrijfformulier

Als u verandert van huisarts vragen wij u om een uitschrijf formulier in te vullen met hierop de naam van uw nieuwe huisarts en toestemming van overdracht van uw medisch dossier.
.
Download uitschrijfformulier

Dossierinzage en laboratoriumuitslagen

Dossierinzage en laboratoriumuitslagen bekijken via MijnGezondheid.net

   1. Ga naar www.mijngezondheid.net.
   2. Login met uw DigiD met sms of met de DigiD app.
   3. Accepteer de voorwaarden en privacyverklaring.
   4. Stel in voor welke gevallen u een e-mail wilt ontvangen. Advies: Zet alle opties aan om berichten te kunnen ontvangen.
   5. Uw aanmelding is afgerond! U kunt nu gebruikmaken van MijnGezondheid.net.
   6. Ga naar Mijn dossier.
   7. Klik op Laboratoriumuitslagen. U kunt nu uw laboratoriumuitslagen bekijken

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net
.
Heeft u een vraag of wilt u de uitslag van een onderzoek weten? Voortaan kunt u dit ook online doen. Via ‘Stel een vraag’ komt de vraag via de doktersassistente rechtstreeks bij de juiste arts, verpleegkundige of assistente terecht. We streven ernaar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Deze functie is ook handig als de praktijk telefonisch druk bezet is. Het gebruik van ‘Stel een vraag’ is niet bedoeld voor spoedeisende zaken. Hiervoor adviseren we u contact op te nemen met de doktersassistente.
.

 

Stel uw vraag hier
.
tarieven

Huisregels

U bent van harte welkom op onze praktijk. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels:

   • Medewerkers en patiënten gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
   • Medewerkers en patiënten kennen hun eigen verantwoordelijkheid en mogen elkaar hierop aanspreken.
   • Mobiel telefoneren is toegestaan, maar hou wel rekening met anderen.
   • Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.
   • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
   • Het is verboden om te roken in het pand.
   • Er mag niet zonder toestemming gefotografeerd of gefilmd worden.
   • De huisarts en medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
   • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van de patiënten.
   • Als u de gemaakte afspraak wilt annuleren, verzoeken wij u dat minstens 24 uur van tevoren te doen.
   • Wij verzoeken u een consult telefonisch aan te vragen. Aan de balie kunnen wij uw privacy niet garanderen.
   • Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan
   • Klachten kunt u melden bij uw huisarts of een klachtenformulier aanvragen bij de assistente.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
reisprik

Op reis? Kijk op Vaccinatiepunt.nl

Onze praktijk behoort tot het netwerk van Reisprik. U kunt dus hier terecht. Via de website kiest u voor onze locatie, wij krijgen dan uw aanvraag binnen en nemen contact met u op. Zorg ervoor dat u op tijd de aanvraag doet, i.v.m. mogelijke drukte.

Let op: op dit moment zijn wij gesloten voor Reisprik en reisadvies. Kijk op www.reisprik.nl waar u wel terecht kunt. 

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 75,-

rijbewijskeuring
Translate »
Call Now Button